Hyödyt

AgendaPajan hyödyt asiakkaalle:

  • Säästyt kokoaikaisen henkilön palkkaamiseen liittyvistä velvoitteista (kiinteät palkat sivukuluineen ym).
  • Laskutus vain käytetystä ajasta.
  • Et maksa henkilökunnan tarvitsemasta tilasta, kalustuksesta ja laitteista (jos työ suoritetaan etänä).
  • Voit keskittyä ydinosaamiseesi kilpailu- ja tuloksentekokykysi vahvistamiseksi.
  • AgendaPaja tekee työn itse, et maksa turhille ylimääräisille välikäsille.
  • Saat ammattitaitoista apua.
  • Pitkissä asiakassuhteissa asiakkaan ja AgendaPajan on helppo toimia molempien osapuolten tuntiessa toistensa työskentelytavat.

Ota yhteyttä tai tutustu palveluihin.

nainenjalehti.jpg