Tiedotteet

13.2.2015
Pk-yritysbarometri 1/2015: "Yleisimmät työllistämisen esteet ovat kysynnän epävarmuus ja työn sivukulut. Sen sijaan työvoiman saatavuusongelma on helpottunut, mutta tilalle on tullut irtisanomiseen liittyvä riski. Työvoiman saatavuuteen liittyvien ongelmien vaihtuminen irtisanomiseen liittyvään riskiin kertoo omaa karua kieltään yritysten näkymistä."
http://www.yrittajat.fi/fi-FI/suomenyrittajat/tutkimustoiminta/pk-yritysbarometri-1-2015/

2.12.2013
AgendaPaja hakee yhteistyökumppaneita mm. kasvavan kysynnän varalle ja palvelutarjonnan laajentamiseksi. Ota yhteyttä.

22.8.2013
"Pk-yrittäjät ovat lähes yksimielisiä siitä, että työntekijöiden lomarahoihin ja pekkaspäiviin on puututtava kovalla kädellä"..."tekemättömän työn kustannuksiin on puututtava tavalla tai toisella."

http://www.yrittajat.fi/fi-FI/uutisarkisto/a/etusivun-uutiset/kuin-yhdesta-suusta-lomarahat-ja-pekkaset-pois?utm_source=SY_uutiskirje&utm_medium=sahkoposti&utm_content=pekkaset&utm_campaign=uutiskirje_09_2013

15.2.2013
"Eduskunta käsittelee vuosilomalain muutosehdotusta, jonka mukaan vuosiloman aikaan osuneet kaikki sairauspäivät voisi pitää myöhemmin lomana.

Yrityksen kannalta muutos tarkoittaisi sitä, että yritys maksaa poissaolopäivistä kahteen kertaan, ensin sairausajan palkanmaksuna ja sitten vielä siirrettyjen lomapäivien palkkana."
http://www.yrittajat.fi/fi-FI/uutisarkisto/a/etusivun-uutiset/ei-tama-nain-mene-lomasaikuttelu-estettava?utm_source=sy_uutiskirje&utm_medium=sahkoposti&utm_content=lomasaikuttelu&utm_campaign=uutiskirje_03_2013

29.3.2012
"Sairauspoissaolojen kustannukset syövät yritysten kilpailukykyä."
http://www.yrittajat.fi/fi-FI/uutisarkisto/a/uutisarkisto/sairastaminen-nakertaa-yritysten-kilpailukykya

14.9.2011
Pk-yritysbarometrin mukaan työsuhteen päättämisen ongelmat estävät rekrytointeja. "Työnantajan pelko siitä, ettei hän voi irtisanoa työntekijää, jonka osaaminen ja soveltuvuus eivät vastaa odotuksia, on monien asiantuntijoiden mukaan yksi merkittävä syy siihen, miksi pk-yrityksillä on korkea kynnys palkata työntekijöitä."
http://www.yrittajat.fi/fi-FI/suomenyrittajat/tutkimustoiminta/pk-yritysbarometri-2-2011/

1682.jpg